RADNA VREMENA BLAGDANIMA

RADNA VREMENA BLAGDANIMA

 

AQUILA FITNESS CENTAR

NE RADI:

24.12. – BADNJAK

25.12. – BOŽIĆ

26.12. – SVETI STJEPAN

31.12.- STARA GODINA

01.01. – NOVA GODINA

06.01. – SVETA TRI KRALJA

 

Sve ostale dane radimo prema uobičajenome radnom vremenu.